Dewa 19 - Laskar Cinta

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Larut

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Mistikus Cinta

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Laskar Cinta

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Larut

  • Nyi Panengah Ayu

Dewa 19 - Mistikus Cinta

  • Nyi Panengah Ayu
Kunci Gitar Dari Huruf d Terbaru